Velkommen til Olaf Robert AS på Storsand.

Småbåthavn. Sommer- og vinterhavn til omkring 200 båter, drevet av Olaf Robert AS. Vår beliggenhet midt i Drøbaksundet er et perfekt utgangspunkt for turer både inn og ut i Oslofjorden.

Sandtak. Vår produksjon av grus og sand ligger på Storsand på østsiden av Hurumlandet hvor oslofjorden er på det smaleste (Drøbaksundet). Her produseres de fleste typer sand, pukk og grus for bruk til vei/anleggsformål.

Drøbaksundet
Webside båthavn
Oslofjorden
Webside sandtak